donderdag 15 augustus 2019

Cao voor Uitzendkrachten

Er gaat vanaf 30 december 2019 één nieuwe Cao voor Uitzendkrachten gelden. In dit artikel vind je een overzicht van alle veranderingen zoals fasensysteem, loon, toeslagen, loonsverhogingen, vakantietoeslag, vrije dagen en nog heel veel andere zaken die belangrijk zijn om te weten als uitzendkracht. Een paar veranderingen gaan al op 1 september 2019 in.


Wat wijzigt er al op 1 september 2019
Werken bij verschillende onderdelen van hetzelfde uitzendburo
Als je bij een uitzendburo voor verschillende onderdelen van dat uitzendburo werkt, blijf je de gewerkte weken in het fasensysteem doortellen. Als er ook sprake is van opvolgend werkgeverschap dan behoudt je ook je inschaling en je rechten op periodieke verhogingen


Beloning
De toeslag voor fysiek zwaar werk zoals koudetoeslag wordt onderdeel van de inlenersbeloning. Als de vaste mensen van het bedrijf dit krijgen dan krijg jij het als uitzendkracht voortaan ook.

De nieuwe CAO vanaf 30 december 2019

In de nieuwe Cao voor Uitzendkrachten die vanaf 30 december 2019 gaat gelden wijzigt er nogal wat. Hierna een opsomming van de wijzigingen:

Rechtspositie
■ Er komt een minimale contractduur van 4 weken in fase A / 1-2 voor de volgende contracten bij elkaar opvolgende uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd bij dezelfde uitzendonderneming en voor dezelfde opdrachtgever. Hiermee worden repeterende dag- en weekcontracten tegengegaan.
■ De kennisgevingstermijn voor beëindiging van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding gaat gelden na 26 gewerkte weken en wordt 10 dagen.
■ Voor uitzendovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd gelden bij - tussentijdse - beëindiging de wettelijke opzegtermijnen.
Beloning
■ De inlenersbeloning gaat gelden voor alle uitzendkrachten. Ook bij doorlening van de ene opdrachtgever aan de volgende geldt de inlenersbeloning van de opdrachtgever waar de uitzendkracht werkzaam is. Hiermee wordt ontduiken van de cao op dit onderdeel voorkomen.
■ Alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en schoolverlaters zonder startkwalificatie kunnen tot de allocatiegroep behoren. Voor hen geldt de inlenersbeloning niet maar een afwijkend loongebouw met periodieke verhogingen. Wel ontvangen zij de toeslagen, arbeidsduurverkorting en kostenvergoedingen zoals die gelden bij de inlener. Uitzendkrachten in de allocatiegroep krijgen na 26 weken een periodieke verhoging van 2,25%.
■ De uitzendkrachten in fase C die tot 30 december 2019 de volgens de ABU-cao de ABU-beloning zijn toegekend, gaan per die datum over op inlenersbeloning waarbij het feitelijk loon minimaal gelijk blijft.
■ Voor alle vakantiewerkers gaat de inlenersbeloning gelden.
■ Uitzendkrachten hebben recht op duidelijke informatie over hun beloning. Zo krijgen uitzendkrachten op verzoek meer uitleg over de beloning waar zij recht op hebben én moet het uitsluiten van loon als er geen werk is, schriftelijk worden vastgelegd.
■ Het element toeslagen van de inlenersbeloning is beter beschreven waardoor er geen onduidelijkheid meer is dat alle toeslagen voor het werken in onregelmatigheid en ploegendienst er onder vallen.
■ In de cao worden verschillende loonbegrippen gebruikt, zoals feitelijk loon en naar tijdruimte vastgesteld loon, deze zijn duidelijker omschreven en in sommige situaties leidt dat tot een verbetering van de grondslagen binnen de cao. Bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid kan dat leiden tot meer loonelementen waarover de ziekte aanvulling plaatsvindt.
■ Uitzendkrachten krijgen voortaan ook een vergoeding voor aan het werk verbonden reisuren als de opdrachtgever een regeling voor vergoeding van reisuren kent.
■ Uitzendkrachten krijgen sneller een periodieke verhoging toegekend als zij langer in (nagenoeg) dezelfde functie bij verschillende opdrachtgevers maar via dezelfde uitzendonderneming hebben gewerkt. De werkervaring wordt dan over de opdrachtgevers heen doorgeteld.
3/3
■ Bij het wegvallen van werk krijgen uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met een loondoorbetalingsverplichting, in principe alle uitzendkrachten in fase B / 3 en C / 4, 100% van hun uurloon in hun laatste terbeschikkingstelling betaald. Als ze vervolgens bij een andere opdrachtgever gaan werken, ontvangen ze de daar geldende inlenersbeloning. Voor uitzendkrachten in fase C / 4 met een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat een nieuwe sterk vereenvoudigde inkomensbescherming gelden. Het loon in een nieuwe opdracht is de daar geldende inlenersbeloning maar bedraagt altijd tenminste 90% van het laatst verdiende loon en nooit minder dan 85% van het hoogst genoten loon in fase C / 4.
■ Voor de hele uitzendsector gaat één regeling voor loondoorbetaling bij ziekte gelden. In het eerste jaar wordt het loon tot 90% en in het tweede jaar tot 80% aangevuld. Voor AOW-gerechtigde uitzendkrachten geldt de wettelijke termijn (van op dit moment 13 weken) voor loondoorbetaling bij ziekte. Voor uitzendovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd is beter omschreven op basis van hoeveel uren ziektegeld moet worden betaald en over welke loonelementen.
■ De vakantiebijslag wordt verhoogd naar 8,33%.
■ De pensioenopbouw voor arbeidsmigranten, waarbij sprake is van uitruil van arbeidsvoorwaarden, wordt verbeterd. Ook over het uitgeruilde loon wordt pensioen opgebouwd.
■ Toeslagen voor werken in onregelmatigheid of voor overwerk worden direct uitbetaald of in overleg in tijd gereserveerd voor compensatie-uren.
Verlofregelingen
■ Alle uitzendkrachten krijgen voortaan recht op 25 vakantiedagen. Voor vakantiewerkers blijft een afwijkende regeling gelden, zij hebben slechts recht op het wettelijk aantal vakantiedagen.
■ Bij de toekenning van feestdagen wordt verduidelijkt wanneer er recht bestaat op doorbetaling van de feestdag. Als het niet duidelijk is of op de feestdag normaliter door de uitzendkracht zou zijn gewerkt, moet worden gekeken naar het bestendig arbeidspatroon. Hiervan is sprake als op 7 dagen waarop de feestdag valt in de voorafgaande 13 weken is gewerkt op die dag. Er komen regels om het onterecht niet toekennen van feestdagen tegen te gaan. Cao-partijen gaan ook onderzoek doen naar de toekenning van feestdagen in de praktijk.
■ De bijzonder verlof regeling is door harmonisatie gewijzigd. Het geboorteverlof en verlof voor het afleggen van het vakexamen zijn toegevoegd en de verhuisdag is daarmee komen te vervallen.
Duurzame inzetbaarheid
■ De bestaande regeling voor scholing en ontwikkeling wordt verbreed naar een regeling voor duurzame inzetbaarheid. Er geldt een ongewijzigde bestedingsverplichting voor duurzame inzetbaarheid van 1,02 %.

maandag 4 februari 2019

Rentevaste periode voor hypotheek

Deze zomer loopt de rentevaste periode van mijn hypotheek af. De hypotheekrentes zijn tegenwoordig heel laag. De hypotheekrente ligt beneden 2% voor 10 jaar vast of korter. Ik zit nog even te dubben wat ik zal doen met mijn hypotheek.

Rente: lang of kort vastzetten  
Als ik de hypotheekrente 1 jaar vast zet kan dat bij mijn bank voor 1,45%. Voor 10 jaar vast is het 1,95%. Het verschil van een half procent scheelt me een paar tientjes per maand. Ik verwacht eerlijk gezegd dat de rente nog een hele poos laag blijft en misschien nog wel verder zakt. De economie lijkt alweer wat over het hoogtepunt heen en dan gaat de rente niet snel omhoog. Dat is gunstig voor mjin hypotheek. Verder hebben veel landen in Europa nog steeds hun financiën niet op orde en zijn daardoor helemaal niet in staat om een hogere rente over hun overheidsschuld te betalen. Daarom denk ik dat de hypotheekrente laag blijft en dat ik de rente voor mijn hypotheek nog gerust een keer voor 1 jaar kan vastzetten. Wat zou jij doen ?
 

zondag 13 januari 2019

Bloggen is moeilijk

Regelmatig een stukje schrijven blijkt lastiger dan ik dacht. Ik dacht 2-3 keer per week zal makkelijk lukken. Nou daar had ik het flink mis! Ik ben er ook nog niet helemaal achter waar het aan ligt. Tijdgebrek, inspiratieloos of gewoon een te saai leven om er af en toe iets leuks over te schrijven. Wie weet........

Ik blog minder dan ik had gedacht. En wat ik blog wordt ook weinig gelezen als ik de statistieken goed begrijp.Nou is dat niet erg maar stiekem was het natuurlijk best leuk geweest als het wat vaker werd bekeken. Maar ach, als iedereen net zo weinig blog leest als mijzelf dan kan het ook niet anders he.

Ik heb geen vaste momenten waarop ik een stukje schrijf. Het moet ook vooral geen verplichting voor mijzelf worden. Ik wil immers vrijheid dus bind ik me niet aan op vaste tijden stukjes schrijven.

Het bloggen  heeft ook geen doel voor mij. Ik zoek geen groot lezerspubliek (mag wel) en hoef er ook geen geld aan te verdienen (mag ook wel) en ben ook niet iets voor mezelf aan het 'van mij af schrijven'. Misschien blijkt dat later alsnog.

Het bloggen moet voor mij vooral een leuk tijdverdrijf zijn. Ik maak iedere dag genoeg leuke momenten mee. Blijkbaar is dat genoeg leuk tijdverdrijf en laat ik het bloggen zo versloffen !

Nu niet meteen denken dat als ik een blogje schrijf dat ik een saaie week heb gehad ofzo :-)

vrijdag 23 november 2018

Vrije dag

Vandaag ben ik lekker vrij. Dit wil ik vaker gaan doen. Liefst elke week een dag vrij. Het is zoveel fijner om lekker buiten te zijn dan binnen in een kantoor te zitten. En gelukkig voor mij, die vrije dag elke week......dat kan !

Ik ben er nog niet helemaal uit wanneer ik mijn werkweek definitief korter ga maken. Wel weet ik dat het financieel gezien al prima kan. Ik geniet nu al van het vooruitzicht. De voorpret zeg maar. Ik denk dat ik het deze winter nog zo laat en dan ergens volgend voorjaar of zomer de knoop doorhak en mezelf iedere week een extra vrije dag ga geven. Ha, wat klinkt dat fijn !

vrijdag 2 november 2018

Heerlijke herfst

 
Van de vier jaargetijden is de herfst mijn favoriet. Vandaag ga ik van de herfst genieten op mijn probeer-vrije-dag. Over niet al te lange tijd wil ik een dag minder gaan werken. Om te kijken hoe dat is, neem ik nu al geregeld vrijdags vrij. Om te wennen en vooral....om te genieten!

Het regende vannacht en nu schijnt de rode ochtendzon en laat haar mooie gloed over mijn tuin vallen. Straks als het een beetje is opgewarmd ga ik daar lekker aan het werk. Struiken snoeien, mijn gazon winterklaar maken. Lekker bezig in de modder. De wind door mijn haar en nergens aan hoeven denken. 

De herfst is zo fijn met zijn grilligheid. Soms nog bijna zomers en soms bijna winters. Heerlijk om in het bos te zijn met alle kleuren en geuren. Of wat te denken van een strandwandeling langs de woeste branding. 's Avonds stamppot op tafel en kaarsjes aan. Niks fijner dan de herfst !

zaterdag 27 oktober 2018

Hoop geld verloren.... en jij liegt

De aandelenbeurs liegt. In een paar weken zijn aandelen wereldwijd 10% minder waard geworden. Het is gemeen. Een aandeel wat € 100,- waard was is nu nog maar € 90,- waard. En misschien volgende week nog minder. Oneerlijk! Zomaar foetsie, weg geld! De aandelenbeurs is een groot liegebeest. Niks is wat het lijkt. 


De aandelenbeurs is gemeen
Wat is de waarde van een aandeel? Waarom is het nu zomaar 10% minder waard geworden? Weet jij het antwoord? Beleg jij trouwens in aandelen en hoe voelt dat nu? Ik zal je een geheim verklappen. De aandelenbeurs is heel gemeen! De aandelen die je er koopt zijn veel te duur. Ze zijn hun geld lang niet waard. Het geld waar jij voor hebt gewerkt!


Waarom de aandelenbeurs gemeen is
Ten eerste natuurlijk omdat we met z'n allen 10% van ons geld kwijt zijn geraakt. Maar dat is het niet alleen, bij lange na niet. Waarom heb jij aandelen gekocht eigenlijk? Waarom kopen mensen als jij en ik eigenlijk aandelen? Ik weet het antwoord. We kopen aandelen voor de lange termijn. Op den duur zullen ze meer waard worden. Aandelen worden gemiddeld ieder jaar 7% meer waard. Het dividend meegerekend. Hoe lang is jouw termijn eigenlijk ? De meeste mensen beginnen pas echt geld te verdienen als ze een jaar of 35 zijn. En op ons 60e willen we er van kunnen genieten. Die lange termijn is voor de meeste mensen amper 25 jaar.

Voor de lange termijn, ammehoela
Als je de afgelopen 30 jaar ieder jaar hetzelfde bedrag had geïnvesteerd in de grootste Nederlandse bedrijven had je lang geen 7% verdiend. Je had amper de helft gehad. Ik zette de eindstanden van de aex van de afgelopen 30 jaar op een rij en liet excel het rendement uitrekenen. Bedroevend! En heel gemeen! Denk jij trouwend dat iedereen echt 25 jaar van die aandelen afblijft? En niet tussentijds een keer wat verkoopt voor een huis, een scheiding, een droomreis dat soort dingen. De lange termijn, hou toch op. Ik weet nog niet eens wat er volgende week gebeurt!


Aandelen zijn veel te duur
Heb je wel eens nagedacht wat een aandeel echt waard is? Je kunt het op twee manieren benaderen:
  1. Tel alle bezittingen op en trek alle schulden ervan af. Het saldo is de waarde van het bedrijf
  2. Schat in hoeveel winst het bedrijf de komende jaren gaat maken en baseer daar de waarde van het bedrijf op
Neem even een bedrijf in gedachten waar jij aandelen van hebt. Heb je de balans opgevraagd en gekeken naar alle bezittingen en schulden. Nee he. Optie 1 heb je niet gedaan. En heb je becijferd hoeveel winst het bedrijf de komende jaren kan maken? Nee he. Dat kan namelijk ook niet. Je hebt gewoon betaald wat op dat moment op de beurs voor het aandeel werd betaald. Kuddedieren dat zijn we !

Jij liegt ook
Die aandelen kocht je niet voor de lange termijn. Nee, die kocht je omdat je geld over had waar de bank geen rente over betaalt. En dat geld heb je voorlopig toch niet nodig. Stiekem hoop je dat de beurzen verder gaan stijgen en dat je zo ieder jaar een leuk rendement hebt. Nou ja, op de lange termijn dan he. Jij bent niet de enige die liegt. Veel mensen beleggen in aandelen omdat ze anders niet goed weten wat ze met hun geld moeten doen. Daardoor stijgt de vraag naar aandelen en worden deze veel duurder dan ze eigenlijk waard zijn. Vergelijk het maar met bitcoins. Daarvan begrijpen we ook amper wat het is, maar leggen er wel veel geld voor neer.

En ikzelf dan
Ik heb in het verleden geld met aandelen verdiend én verloren. Tegenwoordig haal ik een leuk rendement zonder aandelen. Hoe ik dat doe kun je hier lezen. Een procent of 11 winst maak ik per jaar. 

zondag 14 oktober 2018

Hypotheek of mooier gezegd... Mortgage

Over hypotheken. Mortgage klinkt spannender. Doet mij denken aan morbide. Mortgage...brrrr. Ik heb een hypotheek. Mijn huis wordt geleidelijk van mijzelf. Ik mag mijzelf huiseigenaar noemen. Homeowner dat klinkt beter. Goed, over hypotheken dan.

Spannende mortgage

Ik woon nu een paar jaar in mijn eerste koophuis. En dus ook mijn eerste hypotheek..eehh mortgage. Nooit eerder leende ik zoveel geld. Nooit eerder had ik iedere maand zo'n grote financiele verplichting. Aflossing en rente zijn meer dan ik vroeger aan huur betaalde. Ja, de mortgage drukt op het maandbudget.

Zonder hypotheek zou ik iedere maand een bak geld overhouden. Money waarmee ik kan doen wat ik wil. Maar als homeowner heb ik die mortgage. En bij die mortgage hoort ook nog een insurance. Ofwel een opstalverzekering. Daarbij nog een life insurance. Mocht mijn leven korter blijken dan de hypotheek, dan keert deze verzekering geld uit. Tenminste als ik niet door mijn nabestaanden om het leven ben gebracht. Dan zijn zij geen waardig erfgenaam. Dus....zij zijn gewaarschuwd.

Terug naar de mortgage. Lekker woord is dat toch. Kopen is goedkoper dan huren. Dat is mij zo geleerd. Toch huurde ik jarenlang. De huizenprijzen zijn nu zo hoog dat je nog moeilijk kunt spreken van goedkoop. En een duur huis brengt een huge mortage (hoge hypotheek). Een gemiddeld huis doet in Nederland nu bijna drie ton. Mortgage: € 300.000,-. Oei....das best veel. Spannend zo'n mortgage.

Koop of huur; het blijft duur

De hoge huizenprijzen werken ook door naar de huurhuizen. Huizen worden steeds vaker gekocht om.......te verhuren. Vroeger kocht je een huis om erin te wonen. Nu kopen de rijkeren onder ons een huis om te verhuren en er zo geld aan te verdienen. En als je niet zo rijk bent kun je misschien een mortgage nemen op dat huis waar jezelf niet in gaat wonen. Die mortgage wordt steeds spannender!

Voor een duurbetaald huis moet je veel huur vragen om er zelf nog geld aan te verdienen. De huurder is de klos. Een sociale huurwoning moet je met een lampje zoeken. Verdien je meer dan € 36.798,- per jaar dan kun je een sociale huurwoning vrijwel vergeten. Dat bedrag is trouwens bruto. Een een huurwoning in de vrije sector beneden € 1.000,- in de maand (netto).....dat wordt lastig. Dus dan toch maar een mortgage ? Het is duur kopen of duur huren. Niks geen geld overhouden. Mortgage rules !

Blij met mijn mortgage

Het is niet allemaal zo somber, voor mij dan. Dit huisje was bij lange na geen drie ton. Die mortgage is gelukkig op te brengen. Het huisje wordt langzaam aan van mijzelf. Homeowner dat ben ik nu al. Daarvoor hoeft de hypotheek niet afgelost te zijn. Mortgage mmmmmmm

En jij: heb je ook zo'n spannende mortgage ?